18253975121

APP开发 小程序开发 网站建设

新闻中心

激励体系,是提升用户活跃、留存和粘性的手段之一,同时也可以不断培育用户,衡量每个用户的价值,便于做不同群体运营,精准化推送。 而积分体系是激励体系里常用的一种玩法,

如何有效搭建互金APP的积分体系?

发表时间:2020-10-10 10:59

文章来源:溦:zhongyangapp

浏览次数:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相关客户案例查看更多